Register As Merchant

Bắt đầu thật dễ dàng

Bắt đầu thật dễ dàng

01. Đăng ký tài khoản

02. Sản phẩm niêm yết

03. Đặt hàng & Vận chuyển

04. Nhận Thanh toán

01. Đăng ký tài khoản

02. Sản phẩm niêm yết

03. Đặt hàng & Vận chuyển

04. Nhận Thanh toán

Đăng ký ngay!

Registration

tên tài khoản*

E-mail*

Họ

Họ

Tên cửa hàng*

https://www.enche.com/store/[your_store]

Địa chỉ nhà 1*

Địa chỉ nhà 2

Quốc gia*

Thành phố / Thị trấn

Bang / Hạt

Mã bưu điện*

Lưu trữ điện thoại*

Tên công ty*

Số đăng ký công ty (SSM)

Password*

Confirm Password*

* Đồng ý  Điều khoản và điều kiện

Select your currency
MYRĐơn vị tiền Ringgits Malaysia