Partners With Us

Làm việc theo nhóm giúp phân chia nhiệm vụ và nhân lên thành công, nhờ đó chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể không thể mang lại sự thay đổi mà chúng tôi muốn thấy trên thế giới này, một mình. Do đó, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ mọi người để đảm bảo sự thành công của các chiến dịch CSR của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh mọi doanh nghiệp, công ty doanh nghiệp hoặc thậm chí các đại lý hợp tác với chúng tôi trong việc cung cấp chiến dịch CSR tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi tại địa phương hoặc toàn cầu. Bạn có thể cho chúng tôi biết về mối quan tâm và nguyện vọng của bạn trong việc cung cấp một chiến dịch CSR chất lượng, có tác động và minh bạch cho cộng đồng của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu bên dưới.

Liên hệ với chúng tôi

Contact Person
Select your currency
MYRĐơn vị tiền Ringgits Malaysia